Němečtí rytíři

4. března 2007 v 13:38 |  Rytířské řády
Řád Německých rytířů (Řád svaté Marie Jerusalémské)
Nebo také Bratří německého domu Panny Marie v Jerusalémě. Byl založen v roce 1190 při obléhání Akkonu a jeho počátky se vztahují ke špitálnímu bratrstvu brémských a lubeckých kupců. Prvotním posláním řádu byla péče o raněné a nemocné. Roku 1199 papež Inocenc III. potvrzuje majetky, práva a výsady řádu, který v této době přijímá druhý hlavní úkol - boj s nevěřícími. Řád bere pod ochranu císař Fridrich I. a za jeho podpory se řád značně rozmáhá. Získává značné majetky nejen ve Svaté zemi, ale i v jižní a střední Evropě. Řád působí - mimo jiné - i při christianizaci Pruska, kde ve 13. století zakládá vlastní stát, léno podřízené pouze římskému císaři. Sídlem velmistra se stal Malbork. Po porážce řádových vojsk polsko-litevskými spojenci v bitvě u Grünwaldu, roku 1410 však jeho vliv v této oblasti začíná slábnout. Do Čech přicházejí Němečtí rytíři krátce po roce 1200. Česká bailliva (t.j. řádová provincie) zahrnující Čechy, Moravu a Slezsko, čítala před rokem 1420 velký počet komend, špitálů a řádových far. Většina z nich zanikla během husitských válek nebo krátce po nich. Z novějších řádových domů nabyla na významu zejména Opava, řád získal také panství Sovinec či Bouzov. Němečtí rytíři přijali řeholi sv.Augustina. Členové řádu se dělili na rytíře, kněží a služebné bratry. V pozdějším období, kdy se zúžila původní funkce řádu, pracovali jeho členové především jako kněží v duchovní správě. V současnosti je hlavou řádu velmistr sídlící ve Vídni. Řeholním oděvem je černý talár a bílý plášť s černým křížem.
Činnost řádu začíná kolem roku 1189 založením polního lazaretu pro poutníky v Palestině. Roku 1199 pověřuje papež Inocenc III. bratry nemocnice bojem proti pohanům a zakládá tak vlastní řád, který svou činnost prozatím omezuje jen na Svatou zemi. Sídlo je v Acre (dnes Akko v Izraeli, česky Akon, jinak také Akkon). Po dobytí Svaté země arabskými vojsky se řád na krátkou dobu usadil v Benátkách, tíhne však k tomu, přemístit svou činnost do severovýchodní Evropy a nabízí své služby různým panovníkům. Roku 1211 je řád angažován uherským králem Ondřejem II., který jim za ochranu proti vnikajícím Kumáncům přislíbil pozemky v Transylvánii. Když však řád roku 1224 navrhl, aby byl podřízen přímo papeži (tenkrát Honorius III.) a ne uherskému králi, musel roku 1225 opustit Uhry. Další osud řádu ovlivnil jeho vysoký mistr (německy: Hochmeister) Hermann von Salza, který roku 1226 získal od císaře Bedřicha II. (Friedrich II.) pověření k zavedení křesťanství na tehdy pohanském území baltských Prusů (zlatá bula z Rimini). Roku 1237 byl řádu podřízen i řád mečových bratří , který působil severovýchodně na území Livonska. Působiště řádu se během doby tedy přesunulo do východní resp. severovýchodní Evropy (území dnešního Polska a také Litvy), kde řád založil větší počet hradů a měst. Riminská zlatá bula přitom sloužila jako podklad pro založení řádového státu. Sídlem se roku 1308 stává Marienburg (dnes Malbork v Polsku), později Königsberg (dnes Kaliningrad , česky Královec). Řád expanduje i do okolních území, dlouhou dobu je dominantní silou v Pobaltí, což vede ke konfliktům s Polskem a Litvou (roku 1410 prohráli Němečtí rytíři velkou bitvu u Grunwaldu ). Ve 14. století zahrnují řádové země Prusko , Livonsko , Kuronsko, Estonsko a Samland (česky dříve Sambie, oblast kolem Královce). 1525 přistupuje velmistr Albrecht Braniborský (Albrecht von Brandenburg) k evangelické víře, z řádových zemí se stává světské protestantské vévodství, závislé na Polsku. Sídlo řádu bylo přeloženo do Mergentheimu v německém Württembersku (a mezi jeho vysokými mistry se až do první světové války nachází mnoho příslušníků habsburské dynastie) Koncem 18. a začátkem 19. století ztratil řád velkou část majetku a pozemků, Napoleon 1809 přikázal dokonce řád rozpustit. Roku 1834 dostává řád nová pravidla, existuje výlučně jako hospitální řád, sídlem se stává Vídeň.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama